DOKUMENTY INWESTYCJI

Pozwolenie na budowę

Wypis z rejestru gruntów

Księga wieczysta 

WA6M/00324525/2

Wzór umowy rezerwacyjnej

Wzór umowy deweloperskiej

DOKUMENTY FIRMY

Krajowy rejestr sądowy  

0000741579

Numer konta bankowego