Szanowni Państwo !

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem danych osobowych jest Ostoja Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Styrskiej 15/14

2. Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji umów łączących administratora danych z Nabywcą i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w tym zakresie z administratorem danych, tj. w szczególności: - spółce Ostoja Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie  w celu realizacji podpisanej z administratorem danych umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, - podmiotom, w szczególności pośrednikom kredytowym i bankom w celu przygotowania oferty kredytowej oraz wsparcia w procedurze uzyskania kredytu hipotecznego w banku (dot. tylko tych Klientów, którzy przy zakupie nieruchomości posiłkowali się kredytem hipotecznym/ pożyczką bankową) - kancelariom notarialnym w celu wykonania czynności notarialnych, - podmiotom świadczącym usługi z zakresu administrowania/zarządzania nieruchomościami w celu administrowania obiektem, - innym podmiotom współpracującym w zakresie wykonawstwa inwestycji z administratorem danych w celu realizacji rękojmi.

 3. Dane osobowe Nabywcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego. S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A Ń „Willa Styrska” firmy Ostoja Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K tel: 889-550-512; ostojainwestycje@ostojainwestycje.com.pl www.willastyrska.pl NIP 113-297-97-54 REGON 380849904 Bank Pekao S.A. 10 1240 6410 1111 0010 8685 2301

 4. Dane kontaktowe Nabywcy będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych.

5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podpisania umowy. Po upływie 10 lat od podpisania umowy ostatecznej, w przypadku braku jakichkolwiek obustronnych roszczeń, przekazane dane osobowe zostaną zweryfikowane pod kątem zasadności ich dalszego przetwarzania.

7. Ostoja Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Styrskiej 15/14 zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych Nabywcy przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.